Kancelarie Adwokackie, ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

Zespół

 Marta Kościelska – adwokat.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2012 roku.

Zajmuje się prawem karnym materialnym, procesowym i wykonawczym. Specjalizuje się w sporach z biurami podróży oraz w sprawach rodzinnych.

W wolnych chwilach podróżuje po świecie od Mexico City, przez Nowy Jork aż po Goa.

tel. kom. 503 315 011     e-mail:  koscielska@stachowiak-koscielska.pl

stachowiak-koscielska-012

 Marcin Stachowiakadwokat.

Absolwent studiów prawniczych na  Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2012 r. 

Zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym oraz procedurą karną. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w problematyce tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego.

Interesuje się architekturą modernistyczną, prowadzi blog Modernistyczny Poznań.

tel. kom. 502 559 730      e-mail: stachowiak@stachowiak-koscielska.pl

 

Łukasz Stasiak - ekonomista - of counsel.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych. Przez ostatnie kilka lat pełnił fukcję analityka kredytowego w spółce leasingowej oraz w banku, gdzie zajmował się analizą finansową i oceną ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych. Specjalizuje się w roszczeniach wynikających z umów kredytów indeksowanych walutami obcymi.

W wolnym czasie fotografuje, biega, żegluje i gra w golfa.

tel. 693 291 033     e-mail: stasiak@stachowiak-koscielska.pl

 

Karol Chmieliński - asystent prawny.

Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Student stacjonarnych studiów prawnicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe.

Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się. 

tel. 61 307 18 00    e-mail: chmielinski@stachowiak-koscielska.pl